EvanjelickýSudcov21,2

Sudcov 21:2

Keď však ľud tiahol do Bételu a zo­stali tam pred Bohom do večera, po­z­dvih­li hlas, pus­tili sa do hlasitého plaču


Verš v kontexte

1 Mužovia Iz­raela sa za­prisahali v Mic­pe: Ni­kto z nás nedá dcéru Ben­jamín­covi za ženu. 2 Keď však ľud tiahol do Bételu a zo­stali tam pred Bohom do večera, po­z­dvih­li hlas, pus­tili sa do hlasitého plaču 3 a hovorili: Prečo, ó Hos­podine, Bože Iz­raela, sa v Iz­raeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Iz­raela chýba?

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­tom prišiel ľud do Bét-ela a sedeli tam až do večera pred Bohom a po­z­dvih­núc svoj hlas plakali veľkým plačom.

Evanjelický

2 Keď však ľud tiahol do Bételu a zo­stali tam pred Bohom do večera, po­z­dvih­li hlas, pus­tili sa do hlasitého plaču

Ekumenický

2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Hos­podinom do večera a hlas­no, usedavo nariekali.

Bible21

2 Po­tom se ode­bra­li do Bet-elu a sedě­li tam před Bo­hem až do veče­ra. S ve­likým pláčem hla­si­tě naříka­li: