EvanjelickýSudcov21,13

Sudcov 21:13

Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier.


Verš v kontexte

12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne. 13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier. 14 Vtedy sa Ben­jamín­ci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; prav­da, ne­stačili cel­kom pre všet­kých.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 A celá obec po­slali posols­tvo a hovorili synom Ben­jaminovým, ktorí boli v skale Rim­mone, a vy­hlásili im po­koj.

Evanjelický

13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier.

Ekumenický

13 Celá po­spolitosť po­verila po­slov, aby sa poroz­právali s Benjamínovcami, ktorí boli na skale Rim­món a na­vrh­li im mier.

Bible21

13 Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru.