EvanjelickýSudcov12,1

Sudcov 12:1

Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou.


Verš v kontexte

1 Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou. 2 Jef­te im od­povedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Am­món­cami; ale keď som vás volal na po­moc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda videl, že mi nech­cete po­máhať, na­sadil som vlast­ný život, tiahol som proti Am­món­com a Hos­podin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vy­šli dnes bojovať proti mne?

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom.

Evanjelický

1 Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou.

Ekumenický

1 Ef­rajim­skí muži boli po­zvolávaní, prešli do Cáfonu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Amónčanom a nás si ne­povolal, aby sme šli s tebou? Pod­pálime ti dom nad hlavou.

Bible21

1 Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“