EvanjelickýSudcov11,6

Sudcov 11:6

A po­vedali Jef­temu: Poď a buď nám vod­com, budeme totiž bojovať proti Am­món­com.


Verš v kontexte

5 Keď Am­món­ci bojovali proti Iz­raelu, vy­brali sa starší Gileádu pre Jef­teho do krajiny Tób. 6 A po­vedali Jef­temu: Poď a buď nám vod­com, budeme totiž bojovať proti Am­món­com. 7 Ale Jef­te od­povedal gileád­skym starším: Veď ma nenávidíte a vy­hnali ste ma z domu môj­ho ot­ca! Prečo pri­chádzate teraz ku mne, keď ste v ties­ni?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 A riek­li Jef­tovi: Poď a budeš nám kniežaťom, a budeme bojovať proti synom Am­monovým.

Evanjelický

6 A po­vedali Jef­temu: Poď a buď nám vod­com, budeme totiž bojovať proti Am­món­com.

Ekumenický

6 Na­vrh­li Jef­temu: Poď, buď naším vod­com, aby sme moh­li bojovať proti Amónčanom.

Bible21

6 „Pojď,“ řek­li mu, „staň se naším vůd­cem v boji pro­ti Amoncům.“