EvanjelickýSudcov1,23

Sudcov 1:23

Dom Jozefov pre­skúmal Bétel - mes­to sa pred­tým volalo Lúz.


Verš v kontexte

22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním. 23 Dom Jozefov pre­skúmal Bétel - mes­to sa pred­tým volalo Lúz. 24 Po­zorovatelia videli človeka vy­chádzať z mes­ta a po­vedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo dom Jozefov dali prešpehovať Bét-el. A meno toho mes­ta bolo predtým Lúz.

Evanjelický

23 Dom Jozefov pre­skúmal Bétel - mes­to sa pred­tým volalo Lúz.

Ekumenický

23 Jozefov­ci pre­skúmali Bétel; mes­to sa pred­tým volalo Lúz.

Bible21

23 Když vy­s­la­li muže, aby pro­zkou­ma­li Bet-el (dříve na­zývaný Luz),