EvanjelickýSudcov1,13

Sudcov 1:13

Ob­sadil ho Ot­níél, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Ach­su za ženu.


Verš v kontexte

12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer a ob­sadí ho, tomu dám svoju dcéru Ach­su za manžel­ku. 13 Ob­sadil ho Ot­níél, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Ach­su za ženu. 14 Keď prišla k ne­mu, naviedol ju, aby žiadala od svoj­ho otca pole. Keď zo­sad­la z os­la, Káleb jej po­vedal: Čo chceš?

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu.

Evanjelický

13 Ob­sadil ho Ot­níél, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Ach­su za ženu.

Ekumenický

13 Ob­sadil ho Ot­níel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Aksu za ženu.

Bible21

13 Do­byl ho Otniel, syn Kále­bova mladšího bra­t­ra Kena­ze, a tak mu dal svou dce­ru Aksu za ženu.