EvanjelickýSofoniáš2,7

Sofoniáš 2:7

Prímor­ský kraj pri­pad­ne zvyšku domu Júdov­ho. Na nich budú pásť, večer sa ukladať v domoch Aškalónu, keď ich navštívi ich Boh, Hos­podin, a zmení ich údel.


Verš v kontexte

6 Prímor­ský kraj bude pas­tvou a lúčinou pre pas­tierov s košiar­mi pre ov­ce. 7 Prímor­ský kraj pri­pad­ne zvyšku domu Júdov­ho. Na nich budú pásť, večer sa ukladať v domoch Aškalónu, keď ich navštívi ich Boh, Hos­podin, a zmení ich údel. 8 Počul som Moábovo po­tupovanie a utŕhanie Am­món­cov, ktorými po­tupovali môj ľud a proti jeho hraniciam sa vy­pínali.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 A bude údelom ostat­ku domu Júdov­ho; na nich budú pásť; v domoch Aškalona sa budú klásť večer na odpočinok, lebo ich navštívi Hos­podin, ich Bôh, a do­vedie zpät ich zajatých.

Evanjelický

7 Prímor­ský kraj pri­pad­ne zvyšku domu Júdov­ho. Na nich budú pásť, večer sa ukladať v domoch Aškalónu, keď ich navštívi ich Boh, Hos­podin, a zmení ich údel.

Ekumenický

7 Po­brežie pri­pad­ne zvyšku Júdov­ho domu. Tam sa budú pásť a večer sa budú ukladať v aškalónskych domoch, lebo ich navštívi Hos­podin, ich Boh, a zmení ich údel.

Bible21

7 Připadne po­zůstalým z Ju­dova domu, kteří tam na­jdou pastvu. Večer pak uleh­nou v do­mech Aške­lo­nu – Hos­po­din změní je­jich osud!