EvanjelickýSofoniáš1,2

Sofoniáš 1:2

Dočis­ta zmetiem všet­ko zo zeme - znie výrok Hos­podinov.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Sofoniášovi, synovi Kúšího, syna Gedal­jov­ho, syna Amar­jov­ho, syna Chiz­kijov­ho, za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Ámónov­ho. 2 Dočis­ta zmetiem všet­ko zo zeme - znie výrok Hos­podinov. 3 Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebes­ké vtác­tvo i mor­ské ryby, i po­horšenie s bez­božník­mi, a vy­kynožím ľudí zo zeme - znie výrok Hos­podinov.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

2 Dočis­ta zmetiem všet­ko zo zeme - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

2 Dočis­ta od­stránim zo zem­ského po­vr­chu všet­ko — znie výrok Hos­podina.

Bible21

2 „S­metu z po­vrchu země dočis­ta všechno, praví Hos­po­din.