EvanjelickýSkutky28,23

Skutky 28:23

Skutky apoštolov

Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vy­kladal, svedčil o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi z Mojžišov­ho Zákona a z Prorokov.


Verš v kontexte

22 žiadame si teda počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známo o tej sek­te, že sa jej všade protivia! 23 Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vy­kladal, svedčil o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi z Mojžišov­ho Zákona a z Prorokov. 24 Nie­ktorí uverili jeho rečiam, iní však ne­verili.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vy­kladal vec a svedčil pev­ne o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi, jako zo zákona Mojžišov­ho, tak z prorokov, od rána až do večera.

Evanjelický

23 Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. (Pavel) im od rána až do večera vy­kladal, svedčil o kráľov­stve Božom a pre­sviedčal ich o Ježišovi z Mojžišov­ho Zákona a z Prorokov.

Ekumenický

23 Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vy­svetľoval a vy­dával svedec­tvo o Božom kráľov­stve a pre­sviedčal ich o Ježišovi dôkaz­mi z Mojžišovho zákona a Prorokov.

Bible21

23 V den, který mu urči­li, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vy­kládal jim a svědčil o Božím králov­ství a od rá­na až do veče­ra je z Mo­jžíšova záko­na a Pro­roků přesvědčoval o Ježíši.