EvanjelickýRút4,20

Rút 4:20

Am­mínádáb splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.


Verš v kontexte

19 Chec­rón splodil Ráma, Rám splodil Am­mínádába. 20 Am­mínádáb splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna. 21 Sal­món splodil Bóaza a Bóaz splodil Óbéda. Óbéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.

späť na Rút, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Am­minadáb splodil Na­chšóna, a Na­chšón splodil Sal­mu,

Evanjelický

20 Am­mínádáb splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.

Ekumenický

20 Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.

Bible21

20 Ami­na­dab zplo­dil Na­chšo­na, Na­chšon zplo­dil Sal­mo­na,