EvanjelickýRimanom8,9

Rimanom 8:9

List Rimanom

Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, nie je Jeho.


Verš v kontexte

8 Tí teda, čo sú v tele, ne­môžu sa páčiť Bohu. 9 Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, nie je Jeho. 10 Ak je Kris­tus vo vás, tak je telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je živý pre spravod­livosť.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, ten neni jeho.

Evanjelický

9 Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, nie je Jeho.

Ekumenický

9 No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás pre­býva Boží Duch. Ale ak nie­kto ne­má Kris­tov­ho Ducha, ten nie je jeho.

Bible21

9 Pře­bývá-li však ve vás Boží Duch, pak neži­jete v těle, ale v Du­chu. Kdo nemá Kri­stova Du­cha, ten není je­ho.