EvanjelickýPríslovia4,3

Príslovia 4:3

Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,


Verš v kontexte

2 lebo vám dávam dob­ré po­učenie. Ne­opúšťaj­te moje učenie!
3 Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,
4 učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srd­ce opiera o moje slová. Za­chovávaj moje príkazy a budeš žiť.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.

Evanjelický

3 Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,

Ekumenický

3 Veď aj ja som bol dieťaťom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný v očiach mojej mat­ky,

Bible21

3 Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým je­dináčkem u matky své.