EvanjelickýPríslovia30,8

Príslovia 30:8

Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohat­stvo mi nedávaj, po­skyt­ni mi toľko chleba, koľko po­trebujem,


Verš v kontexte

7 Dve veci žiadam od Teba, ne­odopieraj mi ich skôr, ako zo­mriem:
8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohat­stvo mi nedávaj, po­skyt­ni mi toľko chleba, koľko po­trebujem,
9 aby som sa ne­presýtil a nezap­rel Ťa, aby som ne­povedal: Kto je Hos­podin? alebo aby som ne­schudob­nel a nek­radol, a tak ne­potupil meno svoj­ho Boha.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

8 már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,

Evanjelický

8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohat­stvo mi nedávaj, po­skyt­ni mi toľko chleba, koľko po­trebujem,

Ekumenický

8 Vzdiaľ odo mňa klam­stvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohat­stvo, udeľ mi toľko chleba, koľko po­trebujem,

Bible21

8 Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bo­hatství ani chudobu. Syť mě pokr­mem tak, jak po­tře­bu­ji,