EvanjelickýPríslovia28,13

Príslovia 28:13

Ten, kto za­krýva svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto však ich vy­zná a opus­tí, dôj­de milo­sr­den­stva.


Verš v kontexte

12 Veľká je sláva, keď plesajú spravod­liví, keď však po­vs­tanú bez­božní, ľudia sa skrývajú.
13 Ten, kto za­krýva svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto však ich vy­zná a opus­tí, dôj­de milo­sr­den­stva.
14 Blaho­slavený človek, ktorý vždy zo­stáva v báz­ni, kto si však za­tvr­dzuje srd­ce, upadá do nešťas­tia.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

13 Tomu, kto pri­krýva svoje pre­stúpenia, ne­povedie sa šťast­ne; ale ten, kto vy­zná a opus­tí, doj­de milo­sr­den­stva.

Evanjelický

13 Ten, kto za­krýva svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto však ich vy­zná a opus­tí, dôj­de milo­sr­den­stva.

Ekumenický

13 Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.

Bible21

13 Kdo přikrývá své vi­ny, úspě­chu nedosáhne, kdo vy­znává a opouští je, do­jde mi­losti.