EvanjelickýPríslovia27,5

Príslovia 27:5

Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrývaná lás­ka.


Verš v kontexte

4 Ľúta je zúrivosť a za­plavujúci je hnev, ale kto ob­stojí pred žiar­livosťou?
5 Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrývaná lás­ka.
6 Údery milujúceho sú úp­rim­né, ale boz­ky nenávidiaceho sú klam­né.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

5 Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrytá lás­ka.

Evanjelický

5 Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrývaná lás­ka.

Ekumenický

5 Lepšie je priame kar­hanie ako skrývaná lás­ka.

Bible21

5 Lepší otevřené pokáránínež­li tajené mi­lování.