EvanjelickýPríslovia26,15

Príslovia 26:15

Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiah­nuť ju zas k ús­tam.


Verš v kontexte

14 Ako sa dvere otáčajú na pán­toch, tak lenivec na svojej po­steli.
15 Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiah­nuť ju zas k ús­tam.
16 Lenivec je vo svojich očiach múd­rejší ako sied­mi roz­um­ne od­povedajúci.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

15 Leňoch skrýva svoju ruku za ňád­ra; ťažko mu ju vztiah­nuť ku jeho ús­tam.

Evanjelický

15 Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiah­nuť ju zas k ús­tam.

Ekumenický

15 Lenivec siah­ne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.

Bible21

15 Lenoch k talíři ruku natáhne, zvednout ji k ústům už ale ne­zvládne.