EvanjelickýPríslovia25,11

Príslovia 25:11

Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.


Verš v kontexte

10 aby ťa ne­potupil, kto to počuje, a ne­pres­tala by zlá po­vesť o tebe.
11 Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.
12 Ako zlatý prs­teň a klenot zo zlata je múd­ry na­pomínateľ pre vnímavé ucho.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

11 Zlaté ja­bl­ká v striebor­ných pletien­koch dob­ré slovo, po­vedané v svoj čas.

Evanjelický

11 Ako zlaté ja­bl­ká na striebor­ných pod­nosoch je slovo po­vedané v pravý čas.

Ekumenický

11 Sťa zlaté ja­bl­ká na striebor­nom pod­nose je slovo vy­riek­nuté v pravý čas.

Bible21

11 Zlatá ja­blka na stříbrných mísáchjsou slova řečená v pravý čas.