EvanjelickýPlač1,19

Plač 1:19

Volal som na tých, čo ma milovali, ale tí ma pod­vied­li. Moji kňazi a starší za­hynuli v mes­te, keď si hľadali po­travu, aby ukojili hlad.


Verš v kontexte

18 Hos­podin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Počuj­te, všet­ky národy, a hľaďte na moju bolesť; moje pan­ny a moji mláden­ci od­išli do zajatia. 19 Volal som na tých, čo ma milovali, ale tí ma pod­vied­li. Moji kňazi a starší za­hynuli v mes­te, keď si hľadali po­travu, aby ukojili hlad. 20 Po­zri, Hos­podine, v akej som úz­kos­ti, vrie to v mojom vnút­ri. Srd­ce sa mi zviera v hrudi, lebo som sa veľmi priečil. Na ulici ma meč zbavil detí a v dome sm­rť.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Khof. Volala som na svojich milov­níkov; oklamali ma. Moji kňazi a moji star­ci po­mreli v mes­te, keď si hľadali po­krm, aby občer­stvili svoju dušu.

Evanjelický

19 Volal som na tých, čo ma milovali, ale tí ma pod­vied­li. Moji kňazi a starší za­hynuli v mes­te, keď si hľadali po­travu, aby ukojili hlad.

Ekumenický

19 Volala som na svojich milen­cov, tí ma však zradili. Moji kňazi a starší za­hynuli v meste, keď hľadali po­krm, aby si za­chránili život. (réš)

Bible21

19 Vo­la­la jsem své milence, ti mě však zradili. Moji kněží i mí stařeši­novéve městě pomřeli, když že­bra­li o něco k jídlu, aby se udrže­li naživu.