EvanjelickýPlač1,11

Plač 1:11

Všetok jeho ľud vzdychá, hľadajúc chlieb; čo mal vzác­ne, predal za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podine, a po­hliad­ni, lebo som v opo­vr­hnutí.


Verš v kontexte

10 Ne­priateľ vy­strel ruku na všet­ko, čo mal vzác­ne, i musel vidieť po­hanov, ako vstúpili do svätyne, hoc si im za­kázal: Ne­smú voj­sť do zhromaždenia! 11 Všetok jeho ľud vzdychá, hľadajúc chlieb; čo mal vzác­ne, predal za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podine, a po­hliad­ni, lebo som v opo­vr­hnutí. 12 Vám všet­kým vravím, čo idete tadiaľto, po­hliad­nite a po­zrite, či je ešte bolesť ako moja, ktorú mi spôsobili, ktorou ma Hos­podin za­rmútil v deň svoj­ho pálčivého hnevu.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Kaf. Všetok jej ľud vzdychá; hľadajú chlieb; dávajú svoje vzác­ne veci za po­krm, aby občer­stvili dušu. Vidz, ó, Hos­podine, a hľaď, že som znevážená!

Evanjelický

11 Všetok jeho ľud vzdychá, hľadajúc chlieb; čo mal vzác­ne, predal za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podine, a po­hliad­ni, lebo som v opo­vr­hnutí.

Ekumenický

11 Všetok jeho ľud stená, hľadá chlieb, všet­ky cen­nos­ti ponúka za po­krm, aby si za­choval život. Po­zri, Hos­podin, všim­ni si, že som znevážený. (lámed)

Bible21

11 Vše­chen její lid sténáa že­brá o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. Pohleď, Hos­po­di­ne, jen se podívej, v jaké jsem hroz­né po­tupě!