EvanjelickýPieseň2,7

Pieseň 2:7

Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach, ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce!


Verš v kontexte

6 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.
7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach, ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce!
8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste ne­prebudily ani nebudily mojej lásky, do­kiaľ by sama nech­cela.

Evanjelický

7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach, ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce!

Ekumenický

7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách alebo laniach, ne­prebúdzaj­te a neroz­necuj­te lás­ku, kým sa jej to nebude páčiť!

Bible21

7 Za­přísahám vás, dce­ry jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, ne­roz­něcuj­te lásku, dříve než sama bude chtít.