EvanjelickýPieseň2,13

Pieseň 2:13

Figov­ník už sfar­bil svoje mladé plody a kvit­núci vinič roz­dáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!


Verš v kontexte

12 Kvety sa zjavujú na zemi, pri­blížil sa čas spevu a hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.
13 Figov­ník už sfar­bil svoje mladé plody a kvit­núci vinič roz­dáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!
14 Holubica moja, v skal­ných zákutiach a v skrýši prík­rych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjem­ný a tvoja tvár je spanilá.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Fík do čer­vena far­bí svoje holičky, a viniče samý kvet, vy­dávajú vôňu. Nože tedy po­vs­taň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!

Evanjelický

13 Figov­ník už sfar­bil svoje mladé plody a kvit­núci vinič roz­dáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!

Ekumenický

13 Na figov­níku ras­tú mladé plody a kvety viniča roz­dávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, krás­ka moja, a poď!

Bible21

13 Fí­kovník na­sy­til své plo­dy mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko má, má pře­krásná, a po­jď!