EvanjelickýObediáš1,15

Obediáš 1:15

Lebo blíz­ko je deň Hos­podinov proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu.


Verš v kontexte

14 Ani sa ne­stavaj na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia. 15 Lebo blíz­ko je deň Hos­podinov proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu. 16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo je blízko deň Hos­podinov, k­torý prij­de na všet­ky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja od­plata sa na­vráti na tvoju hlavu.

Evanjelický

15 Lebo blíz­ko je deň Hos­podinov proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu.

Ekumenický

15 Blíz­ko je totiž deň Hos­podina proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu.

Bible21

15 Blízko je Hos­po­dinův denpro­ti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé či­ny se ti vrátí na hlavu.