Evanjelický4. Mojžišova6,10

4. Mojžišova 6:10

Numeri

Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku.


Verš v kontexte

9 Keby však nie­kto náh­le a ne­pred­vídane pri ňom zo­mrel a poškvr­nil by jeho po­svät­nú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svoj­ho očis­tenia; nech ju na sied­my deň oholí. 10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku. 11 Kňaz nech urobí z jed­ného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vy­koná za neho ob­rad zmierenia za to, čím sa pri mŕt­vole poškvr­nil. V ten deň nech si po­svätí hlavu.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A ôs­meho dňa donesie dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia.

Evanjelický

10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku.

Ekumenický

10 Na ôs­my deň prinesie dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky kňazovi k vchodu do stanu stretávania.

Bible21

10 Os­mého dne pak při­ne­se knězi ke vcho­du do Stanu setkávání dvě hrd­ličky nebo dvě ho­lou­ba­ta