Evanjelický4. Mojžišova3,30

4. Mojžišova 3:30

Numeri

Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov.


Verš v kontexte

29 Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku. 30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov. 31 Mali na staros­ti: truh­lu, stôl, sviet­nik, ol­táre a za­riadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všet­ky služby pri nej.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov.

Evanjelický

30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov.

Ekumenický

30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela.

Bible21

30 Vůd­cem ot­cov­ského domu ke­hatských rodů byl Elicafan, syn Uzie­lův.