Evanjelický4. Mojžišova3,20

4. Mojžišova 3:20

Numeri

Meráríov­ci podľa svojich čeľadí sú Mach­lí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín:


Verš v kontexte

19 Kehátov­ci podľa svojich čeľadí sú: Am­rám, Jis­hár, Cheb­rón a Uzziél. 20 Meráríov­ci podľa svojich čeľadí sú Mach­lí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín: 21 Géršónova: čeľaď Lib­ního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónov­ské čeľade.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov.

Evanjelický

20 Meráríov­ci podľa svojich čeľadí sú Mach­lí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín:

Ekumenický

20 Merári­ov­ci podľa rodov: Mach­li a Múši. Toto sú rody Lévi­ov­cov podľa rodín.

Bible21

20 Synové Me­ra­ri­ho po svých ro­dech: Mach­li a Muši. Toto jsou levi­tské rody pod­le svých ot­cov­ských do­mů.