Evanjelický4. Mojžišova22,24

4. Mojžišova 22:24

Numeri

Tu za­stal an­jel Hos­podinov na chod­níku medzi vinicami; múr bol z jed­nej i z druhej strany.


Verš v kontexte

23 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom v ruke, od­bočila z ces­ty a šla do poľa. Bileám zbil os­licu za to, že od­bočila z ces­ty. 24 Tu za­stal an­jel Hos­podinov na chod­níku medzi vinicami; múr bol z jed­nej i z druhej strany. 25 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, pri­tlačila sa k stene a Bileámovi pri­tlačila nohu k stene. On ju znova zbil.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom za­stál an­jel Hos­podinov na úz­kej ces­te viníc, k­de bol múr z jed­nej i z druhej strany.

Evanjelický

24 Tu za­stal an­jel Hos­podinov na chod­níku medzi vinicami; múr bol z jed­nej i z druhej strany.

Ekumenický

24 Hos­podinov an­jel sa po­stavil na chod­ník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany.

Bible21

24 Hos­po­dinův an­děl se pak po­stavil na pěši­nu mezi vi­nice­mi, z obou stran le­movanou zíd­ka­mi.