Evanjelický4. Mojžišova22,19

4. Mojžišova 22:19

Numeri

Ale zo­staňte tu aj vy túto noc, aby som sa do­zvedel, čo mi Hos­podin ďalej po­vie.


Verš v kontexte

18 Bileám od­povedal: Keby mi dal Bálák do­kon­ca svoj dom pl­ný zlata a strieb­ra, ani tak ne­môžem pre­stúpiť po­kyn Hos­podina, svoj­ho Boha, a konať niečo malé alebo veľké. 19 Ale zo­staňte tu aj vy túto noc, aby som sa do­zvedel, čo mi Hos­podin ďalej po­vie. 20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti po­viem!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale však teraz zo­staňte, prosím, aj vy tu tej­to noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou Hos­podin.

Evanjelický

19 Ale zo­staňte tu aj vy túto noc, aby som sa do­zvedel, čo mi Hos­podin ďalej po­vie.

Ekumenický

19 Zo­staňte tu však aj cez noc, aby som sa do­zvedel, čo mi ešte oznámi Hos­podin.

Bible21

19 Zůstaň­te tu ale na noc. Já za­tím zjis­tím, co dalšího mi řekne Hospodin.“