EvanjelickýNehemiáš2,11

Nehemiáš 2:11

Keď som došiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.


Verš v kontexte

10 Keď sa o tom do­počul San­bal­lat Chórón­sky a am­món­sky sluha Tóbijá, ne­smier­ne ich mr­zelo, že prišiel človek, ktorý sa snaží o blaho Iz­rael­cov. 11 Keď som došiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni. 12 Po­tom som v noci vstal, ja i nie­koľko málo mužov so mnou. Ale ni­komu som ne­oz­námil, čo mi vnukol môj Boh urobiť pre Jeruzalem. Ne­mal som so sebou nijaké zviera ok­rem toho zvieraťa, na ktorom som jaz­dil.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď som prišiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Evanjelický

11 Keď som došiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Ekumenický

11 Prišiel som do Jeruzalema a po­budol som tam tri dni.

Bible21

11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny,