EvanjelickýMatúš7,7

Matúš 7:7

Evanjelium podľa Matúša

Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené.


Verš v kontexte

6 Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás! 7 Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené. 8 Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám;

Evanjelický

7 Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené.

Ekumenický

7 Pros­te a do­stanete, hľadaj­te a náj­dete, klop­te a ot­vorí sa vám.

Bible21

7 Pro­s­te a bude vám dáno, hle­dej­te a nalez­nete, tlu­č­te a bude vám otevřeno.