EvanjelickýMatúš6,30

Matúš 6:30

Evanjelium podľa Matúša

Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju do pece hodia, Boh tak za­odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?


Verš v kontexte

29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich. 30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju do pece hodia, Boh tak za­odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 31 Nebuďte teda ustaros­tení a nehovor­te: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme od­ievať?

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

30 Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zaj­tra môže byť hodená do pece, Bôh tak od­ieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery!

Evanjelický

30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju do pece hodia, Boh tak za­odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?

Ekumenický

30 Keď teda Boh tak­to ob­lieka trávu na poli, ktorá dnes je a zaj­tra ju hodia do pece, či ne­ob­lečie oveľa skôr vás, vy malover­ní?

Bible21

30 Jest­liže tedy Bůh tak­to ob­léká polní trávu, která dnes je a zít­ra bude ho­ze­na do pe­ce, ne­ob­lékne snad mno­hem spíš vás, vy malověrní?