EvanjelickýMatúš24,35

Matúš 24:35

Evanjelium podľa Matúša

Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.


Verš v kontexte

34 Veru vám hovorím: Ne­pominie sa toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko toto ne­stane. 35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú. 36 No o tom dni a o hodine ne­vie ni­kto, ani nebes­kí an­jeli, ani Syn, ale jedine Otec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

35 Nebo a zem po­minú, ale moje slová ni­kdy ne­pominú.

Evanjelický

35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.

Ekumenický

35 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú.

Bible21

35 Nebe a země po­mi­nou, ale má slova nikdy ne­po­mi­nou.