EvanjelickýMatúš24,10

Matúš 24:10

Evanjelium podľa Matúša

A vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť.


Verš v kontexte

9 Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všet­ky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť. 11 Po­vs­tane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

10 A vtedy sa po­horšia mnohí a budú jed­ni druhých zrádzať a jed­ni druhých nenávidieť

Evanjelický

10 A vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť.

Ekumenický

10 Vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť.

Bible21

10 Teh­dy mno­zí odpadnou a bu­dou se vzájemně zrazovat a nenávi­dět