EvanjelickýMatúš16,12

Matúš 16:12

Evanjelium podľa Matúša

Až vtedy porozumeli, že im ne­povedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov.


Verš v kontexte

11 Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov! 12 Až vtedy porozumeli, že im ne­povedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov. 13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy porozumeli, že ne­povedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farize­ov a sadúce­ov.

Evanjelický

12 Až vtedy porozumeli, že im ne­povedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov.

Ekumenický

12 Vtedy po­chopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvás­ku, ale učenia farizejov a saducejov.

Bible21

12 Teh­dy po­chopi­li, že jim neře­kl, aby se vy­va­rova­li chle­bového kva­su, ale fa­ri­zej­ského a sa­du­cej­ského učení.