EvanjelickýMatúš1,18

Matúš 1:18

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš Kris­tus narodil sa tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požeh­nanom stave z Ducha Svätého.


Verš v kontexte

17 Všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo teda š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť po­kolení, a od babylon­ského zajatia až po Kris­ta š­tr­násť po­kolení. 18 Ježiš Kris­tus narodil sa tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požeh­nanom stave z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A narodenie Ježiša Kris­ta bolo tak­to. Keď bola jeho mat­ka, Mária, za­snúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola naj­dená tehot­ná zo Svätého Ducha.

Evanjelický

18 Ježiš Kris­tus narodil sa tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požeh­nanom stave z Ducha Svätého.

Ekumenický

18 S narodením Ježiša Kris­ta to bolo tak­to: Jeho mat­ka Mária bola za­snúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Bible21

18 Na­ro­zení Ježíše Krista se událo tak­to: Jeho matka Ma­rie byla za­snou­be­na Josefovi, ale před­tím, než se vza­li, se ukázalo, že je těhotná z Du­cha svatého.