EvanjelickýMalachiáš1,12

Malachiáš 1:12

Vy ho však znes­väcujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je poškvr­nený, a čo sa naň donáša, je opo­vr­hnutý po­krm!


Verš v kontexte

11 Lebo od východu sln­ka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národ­mi, a na každom mies­te prinášajú môj­mu menu kadid­lo a čis­tú obeť. Lebo veľké je moje meno medzi národ­mi - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 12 Vy ho však znes­väcujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je poškvr­nený, a čo sa naň donáša, je opo­vr­hnutý po­krm! 13 Hovoríte: Hľa, aká námaha! opo­vr­hujete tým - vraví Hos­podin moc­nos­tí - a prinášate ulúpené, krívajúce a choré ako obet­ný dar, a ja to mám so záľubou prijať z vašej ruky? - vraví Hos­podin.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale vy ho poškv­rňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečis­tený, a jeho ovocím, jeho po­kr­mom sa opo­vr­huje.

Evanjelický

12 Vy ho však znes­väcujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je poškvr­nený, a čo sa naň donáša, je opo­vr­hnutý po­krm!

Ekumenický

12 Vy ho však znes­väcujete, keď vravíte, že Pánov stôl možno poškv­rňovať a po­krm, čo je na ňom, nie je taký dôležitý.

Bible21

12 Vy ho však zne­svěcujete, když říká­te: „Stůl Páně je možné po­sk­vrnit; na pokr­mu na něm obětovaném nezáleží.“