EvanjelickýMalachiáš1,10

Malachiáš 1:10

Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nezažíhali nadar­mo oheň na mojom ol­tári! Ne­mám záľuby vo vás - vraví Hos­podin moc­nos­tí - ani obet­ný dar z vašej ruky si ne­obľúbim.


Verš v kontexte

9 A teraz si na­kloňte Boha, aby sa zmiloval nad na­mi! Vaše ruky to za­vinili, či vám pre­ukáže priazeň? - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 10 Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nezažíhali nadar­mo oheň na mojom ol­tári! Ne­mám záľuby vo vás - vraví Hos­podin moc­nos­tí - ani obet­ný dar z vašej ruky si ne­obľúbim. 11 Lebo od východu sln­ka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národ­mi, a na každom mies­te prinášajú môj­mu menu kadid­lo a čis­tú obeť. Lebo veľké je moje meno medzi národ­mi - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Oj, aby aj bol nie­kto medzi vami, kto by za­mkol dvere, a ne­os­vecovali by ste nadar­mo môj­ho ol­tára! Ne­mám vo vás záľuby, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a nech­cem obet­ného daru obil­ného z vašej ruky.

Evanjelický

10 Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nezažíhali nadar­mo oheň na mojom ol­tári! Ne­mám záľuby vo vás - vraví Hos­podin moc­nos­tí - ani obet­ný dar z vašej ruky si ne­obľúbim.

Ekumenický

10 Kiežby nie­kto z vás za­vrel dvere, aby ste nadar­mo nezapaľovali oheň na mojom ol­tári. Ne­mám záľubu vo vás, vraví Hos­podin zá­stupov, ani obet­ný dar ne­prij­mem z vašich rúk.

Bible21

10 Kdy­by tak někdo z vás za­vřel vra­ta, aby se můj ol­tář dar­mo ne­za­paloval! Ne­líbí­te se mi, praví Hos­po­din zástupů; o obě­ti z vašich ru­kou ne­sto­jím!