EvanjelickýLukáš21,30

Lukáš 21:30

Evanjelium podľa Lukáša

keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko;


Verš v kontexte

29 Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že blíz­ko je kráľov­stvo Božie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto.

Evanjelický

30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko;

Ekumenický

30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blíz­ko.

Bible21

30 Když vi­dí­te, jak pučí, sami ví­te, že se blíží léto.