EvanjelickýLukáš21,22

Lukáš 21:22

Evanjelium podľa Lukáša

lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.


Verš v kontexte

21 A ktorí budú vtedy v Jud­sku, nech utekajú do vr­chov, a ktorí budú v ňom, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho; 22 lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Ale beda tehot­ným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad tým­to ľudom.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Evanjelický

22 lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Ekumenický

22 Lebo to sú dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Bible21

22 Na­stanou to­tiž dny po­msty, kdy se na­plní vše, co je psáno.