EvanjelickýLukáš18,42

Lukáš 18:42

Evanjelium podľa Lukáša

Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa za­chránila.


Verš v kontexte

41 Čo chceš, aby som ti urobil? Od­povedal Mu: Pane, nech vidím. 42 Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa za­chránila. 43 A on hneď videl a na­sledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

42 A Ježiš mu po­vedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila.

Evanjelický

42 Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa za­chránila.

Ekumenický

42 A Ježiš mu po­vedal: Po­zeraj! Tvoja viera ťa za­chránila.

Bible21

42 „Prohlédni,“ ře­kl mu Ježíš. „Tvá ví­ra tě uzdravila.“