EvanjelickýLukáš15,14

Lukáš 15:14

Evanjelium podľa Lukáša

Keď už všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu tr­pieť.


Verš v kontexte

13 Po ne­mnohých dňoch zo­bral mladší syn všet­ko, od­sťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení pre­mr­hal si imanie. 14 Keď už všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu tr­pieť. 15 Išiel teda a uchytil sa u jed­ného z občanov toho kraja, a ten ho po­slal na pole svine pásť.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Keď po­tom všet­ko strovil, na­stal veliký hlad v tej krajine, a on začal tr­pieť núdzou.

Evanjelický

14 Keď už všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu tr­pieť.

Ekumenický

14 Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu.

Bible21

14 Když všech­no utra­til, na­stal v té zemi ve­liký hlad a on za­čal trpět nou­zi.