Evanjelický3. Mojžišova7,26

3. Mojžišova 7:26

Leviticus

Nijakú krv ne­smiete jesť v žiad­nom vašom byd­lis­ku, ani vtáčiu, ani zvieraciu.


Verš v kontexte

25 Lebo ktokoľvek by jedol tuk zo zvieraťa, z ktorého sa prináša ohňová obeť Hos­podinovi, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu. 26 Nijakú krv ne­smiete jesť v žiad­nom vašom byd­lis­ku, ani vtáčiu, ani zvieraciu. 27 Každý, kto by jedol akúkoľvek krv, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu.

späť na 3. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 Ani nebudete jesť nijakej krvi ni­kde vo svojich byd­lis­kách, či je to krv vtáka a či ­krv hoväda.

Evanjelický

26 Nijakú krv ne­smiete jesť v žiad­nom vašom byd­lis­ku, ani vtáčiu, ani zvieraciu.

Ekumenický

26 V žiadnom svojom byd­lis­ku nebudete jesť nijakú krv ani z vtáctva, ani z dobytka.

Bible21

26 V žádném ze svých příbytků ne­smí­te jíst žádnou krev – ať už z ptactva nebo z do­bytka.