Evanjelický3. Mojžišova1,16

3. Mojžišova 1:16

Leviticus

Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko.


Verš v kontexte

15 Kňaz ho prinesie k ol­táru, na­trh­ne mu hlavu a spáli ho na ol­tári; jeho krv však vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko. 17 Na­trh­ne ho, chytiac za kríd­la, ale čas­ti ne­od­delí od seba, a tak ho kňaz spáli na ol­tári na dreve, ktoré je na oh­ni; to je spaľovaná obeť, ohňová obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Po­tom od­stráni jeho vole s ich nečis­totou a hodí to na zem vedľa ol­tára na východ, na mies­to, k­de je popol.

Evanjelický

16 Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko.

Ekumenický

16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol.

Bible21

16 Ode­jme mu také vole i s ob­sahem a od­hodí je po­blíž ol­táře východním směrem na místo pro po­pel.