Evanjelický3. Mojžišova1,15

3. Mojžišova 1:15

Leviticus

Kňaz ho prinesie k ol­táru, na­trh­ne mu hlavu a spáli ho na ol­tári; jeho krv však vy­tlačí na stenu ol­tára.


Verš v kontexte

14 Ak je jeho obet­ným darom Hos­podinovi spaľovaná obeť z vtákov, nech obetuje svoj dar z hrd­ličiek alebo holúbät. 15 Kňaz ho prinesie k ol­táru, na­trh­ne mu hlavu a spáli ho na ol­tári; jeho krv však vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A kňaz ho donesie k ol­táru, kde mu na­trh­ne hlavu a kadiac bude ho páliť na ol­tári a jeho krv vy­tlačí na stenu ol­tára.

Evanjelický

15 Kňaz ho prinesie k ol­táru, na­trh­ne mu hlavu a spáli ho na ol­tári; jeho krv však vy­tlačí na stenu ol­tára.

Ekumenický

15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára.

Bible21

15 Kněz při­ne­se ptáče k ol­táři, neh­tem mu po­odštípne hlavu a ne­chá je dý­mat na ol­táři; jeho krev bude vy­máčknu­ta na stěnu ol­táře.