EvanjelickýKolosenským3,15

Kolosenským 3:15

A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď k nemu ste aj vy boli po­volaní ako jed­no telo; a buďte (za to) vďační.


Verš v kontexte

14 A naj­mä pri­odej­te sa lás­kou, ktorá je spojivom do­konalos­ti. 15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď k nemu ste aj vy boli po­volaní ako jed­no telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kris­tovo nech pre­býva vo vás bohato; vo všet­kej múd­ros­ti učte a na­pomínaj­te sa žal­mami, hym­nami, duchov­nými piesňami a vďačne spievaj­te v srd­ciach Bohu!

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 A po­koj Boží nech víťazí vo vašich srd­ciach, ku ktorému ste aj po­volaní v jed­nom tele, a buďte vďační.

Evanjelický

15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď k nemu ste aj vy boli po­volaní ako jed­no telo; a buďte (za to) vďační.

Ekumenický

15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační!

Bible21

15 Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční.