EvanjelickýKazateľ11,3

Kazateľ 11:3

Ak sa ob­laky na­pl­nia dažďom, vy­lejú ho na zem; ak strom pad­ne na juh alebo na sever, kde strom pad­ne, tam ostane ležať.


Verš v kontexte

2 Daj podiel sied­mim, ba ôs­mim, veď ne­vieš, aké nešťas­tie môže prísť na zem. 3 Ak sa ob­laky na­pl­nia dažďom, vy­lejú ho na zem; ak strom pad­ne na juh alebo na sever, kde strom pad­ne, tam ostane ležať. 4 Kto po­zoruje vietor, nebude ni­kdy siať, a ten, kto hľadí na ob­laky, nebude žať.

späť na Kazateľ, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 Keď sa na­pl­nia ob­laky, vy­lievajú dážď na zem, a keď pad­ne strom na juh alebo keď na sever, na mieste, na ktoré pad­ne strom, tam je.

Evanjelický

3 Ak sa ob­laky na­pl­nia dažďom, vy­lejú ho na zem; ak strom pad­ne na juh alebo na sever, kde strom pad­ne, tam ostane ležať.

Ekumenický

3 Ak sa na­pl­nia ob­laky, vy­lejú na zem dážď, ak pad­ne strom na juh alebo sever, ostane na tom mies­te, kam spadol.

Bible21

3 Když se ob­la­ka na­plní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne strom, zůstane ležet, ať padl k jihu nebo na se­ver.