EvanjelickýJúdov1,13

Júdov 1:13

Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť.


Verš v kontexte

12 Sú poškvr­nou našich hodov lás­ky; keď s vami bez báz­ne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú ob­lak­mi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesen­nými stromami bez ovocia odum­retými, vy­tr­hnutými s koreňmi. 13 Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 divoké vlny mor­ské, vy­peňujúce svoje vlast­né haneb­nos­ti, blud­né hviez­dy, ktorým je za­chovaná mrákava tmy na večnosť.

Evanjelický

13 Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť.

Ekumenický

13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy.

Bible21

13 divoké mořské vlny chr­lící své vlastní hanebnosti, bludné hvěz­dy, jež navěky čeká jen černá tma.