EvanjelickýJózua19,32

Józua 19:32

Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího.


Verš v kontexte

31 to je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny. 32 Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího. 33 Ich hranica pre­bieha od Chélefu, od duba pri Caanan­níme, cez Adámí-Nekeb a Jab­neél až k Lak­kúme a končí pri Jor­dáne.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

32 Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach.

Evanjelický

32 Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího.

Ekumenický

32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov.

Bible21

32 Šestý los připa­dl na syny Neftalí­movy pro je­jich ro­dy: