EvanjelickýJózua18,4

Józua 18:4

Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vy­berú. Po­chodia krajinu a popíšu ju podľa svoj­ho dedičného vlast­níc­tva; vtedy prídu ku mne.


Verš v kontexte

3 Józua po­vedal Iz­rael­com: Do­kedy budete otáľať so za­bratím zeme, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov? 4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vy­berú. Po­chodia krajinu a popíšu ju podľa svoj­ho dedičného vlast­níc­tva; vtedy prídu ku mne. 5 Po­tom nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe:

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Nože daj­te troch mužov na každé pokolenie, a pošlem ich, a vstanú a po­chodia po zemi a popíšu ju podľa svoj­ho dedičs­tva, a po­tom prij­dú zase ku mne.

Evanjelický

4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vy­berú. Po­chodia krajinu a popíšu ju podľa svoj­ho dedičného vlast­níc­tva; vtedy prídu ku mne.

Ekumenický

4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov. Ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlast­níc­tiev a po­tom nech prídu ku mne.

Bible21

4 Z každého kmene si určete tři muže. Ty vy­šlu, aby pro­š­li tu zem a po­psa­li ji pod­le svých dě­dictví. Až se po­tom ke mně vrátí,