EvanjelickýJózua15,9

Józua 15:9

Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím.


Verš v kontexte

8 Po­tom hranica stúpa po údolí Ben-Hin­nón, južne od hrebeňa Jebúsej­cov - to je Jeruzalem; po­tom hranica stúpa k hrebeňu vr­chu, ktorý je na­proti údoliu Ben-Hin­nóm, smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refáím. 9 Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím. 10 Od Baaly sa hranica ob­racia na západ k po­horiu Seír a pre­chádza k sever­nému hrebeňu po­horia Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a pre­chádza k Tim­ne.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.

Evanjelický

9 Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím.

Ekumenický

9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím.

Bible21

9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim).