EvanjelickýJózua11,4

Józua 11:4

Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi - národ tak počet­ný ako piesok na brehu mor­skom - s veľkým množs­tvom koní a vozov.


Verš v kontexte

3 ku Kanaán­com na západe a na východe, k Amorej­com, Chetej­com, Perizej­com a Jebúsej­com na po­horí a k Chivij­com na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pá. 4 Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi - národ tak počet­ný ako piesok na brehu mor­skom - s veľkým množs­tvom koní a vozov. 5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Méróm­skych, aby bojovali s Iz­raelom.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 A vy­šli oni aj všet­ky ich voj­ská s nimi, mnoho ľud­stva, jako pies­ku, ktorý je na brehu mora čo do množs­tva, i koní i vozov veľmi mnoho.

Evanjelický

4 Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi - národ tak počet­ný ako piesok na brehu mor­skom - s veľkým množs­tvom koní a vozov.

Ekumenický

4 Tí vy­šli s celými svojimi tábor­mi — toľko ľudí ako pies­ku na mor­skom brehu — s veľkým množs­tvom koní a vozov.

Bible21

4 Ti vy­táh­li se vše­mi svý­mi voj­s­ky – li­dí jako pís­ku na mořském bře­hu a ne­smírné množství koní a vozů.